Procedure BizPliz BizPliz

Osnovne informacije

Terapija masažom je delatnost u kojoj terapeut primenjuje manuelne tehnike u cilju pozitivnog uticaja na zdravlje i dobrobit klijenta.

Terapija masažom nema svrhu dijagnostikovanja medicinska stanja niti se koristi za tretiranje specifičnih stanja bez lekarskog nadzora. Terapeut koji pruža uslugu masaže na licu mesta pitaće Vas u vezi dijagnoze koju eventualno imate i strogo se pridržavati preporuka Vašeg lekara.

Poverljivost razgovora

Svaka diskusija koja se vodi između masera i klijenta je strogo poverljiva. Klijent bira da li želi ili ne želi da razgovara tokom tretmana. Mi smo radi da Vas uvek saslušamo i sa vama podelimo našu profesionalnu ekspertizu.

Postojeća i nova medicinska stanja

Klijent ima obavezu da terapeuta na licu mesta obavesti o bilo kakvom postojećem medicinskom tretmanu kome je podvrgnut i ako je potrebno uz to da obezbedi odobrenje koje izdaje lekar. Klijent treba da obavesti masera o svim nastalim promenama zdravstvenog stanja.

Kontakt

Za dan lak kao pero

Pozovite nas na navedeni broj telefona ili nas kontaktirajte popunjavanjem forme ispod.